lørdag 2. januar 2010

Svin på pelsen!

Nytt år, nye .....? (Fill in the blanks, I have no idea)

No e vi altså to daga inne i det nye året, som ligger friskt og nyfødt for våre føtter. No e det opp til oss å sørge for en god oppdragelse, og det skal vi ta på alvor. Vi starte i kveld med fres og moro. Det e jo lørdag og alt, og det må 2010 lære sæ først som sist at det ikkje kan forbigåes i stillhet.

Mål for 2010 (tjueti):

- Være lykkelig
- Ta saken i egne hender
- Lage masse fin lyd
- Lese gode bøker
- Be fabulous!

Dorullnissen og rimijulelenka skal få henge til 13.dag jul - altså torsdag!

Ingen kommentarer: